Meny
cart.itemWithCount
cart.sum:0 SEK

  Skötselinstruktioner för Vallonias Glasväggar, Inomhusfönster och Duschväggar

  Rengöring av spröjsade fönster, spröjsade glasväggar och spröjsade duschväggar

  Tvätta ytorna med vatten tillsatt med skonsamt allrengöringsmedel doserat enligt tillverkarens anvisningar. Torka efter med rent vatten om så erfordras.

  Svart damm vid gångjärn kan undvikas om de hålls väl smorda med fett (se nedan). Använd inte starka medel som kan lösa upp eller repa ytan tex. tinner, aceton, skurpulver eller stålull.

  Glaset tvättas med fönsterputsmedel utan ammoniak på sedvanligt sätt, varvid tillses att omgivande kanter, särskilt de horisontella, genast torkas torra så att inte vatten tränger in. Vid städning av golven skall tillses att skurning/våttorkning utföres på sådant sätt att vatten inte tränger in under eller blir stående mot karmar och trösklar.

  Underhåll av spröjsade fönster, spröjsade glasväggar och spröjsade duschväggar

  Gångjärnen bör kontrolleras minst en gång om året med avseende på funktion, smörj vid behov och eventuellt lösa skruvar. Gångjärnen ska smörjas med vattenfritt mineralsmörjfett eller syntetiskt smörjfett t ex. ASSA gångjärnsfett. Olja ska inte användas annat än i de fall då fett absolut inte låter sig appliceras. Små skador på karm och dörrblad penselförbättras med lackfärg i rätt kulör och glans.